Właściwości

 • Żywica elastomerowa o niskiej lepkości na bazie poliuretanu,
 • Doskonałe własności iniekcyjne
 • Bardzo długi czas obróbki
 • Przyspieszona reaktywność w kontakcie z wodą - Water Boost Technology
 • Ekspansywny wzrost objętości z efektem samoiniekcjiw kontakcie z wodą
 • Przyspieszenie reaktywne z MC-KAT 22
 • Wytworzenie pianki hydroizolacyjnej ze składnika B za pomocą MC-KAT 22
 • Trwale elastyczne uszczelnienie
 • Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z EN 1504-5: U(D1) W(1) (1/2/3/4) (5/40)
 • REACh – scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
 • Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Obszary zastosowań

 • Elastyczne uszczelniające wypełnienie rys, przerw roboczych oraz pustek w konstrukcjach betono-wych i ceglanych w warunkach suchych i wilgotnych oraz wody pod ciśnieniem,
 • Wtłaczanie w węże iniekcyjne,
 • Uszczelnienie obiektów hydrotechnicznych
 • Uszczelnianie muru przed wnikaniem, podciąganiem wilgoci,
 • Uszczelnianie połączeń rurowych i połączeń liniowych na konstrukcjach studzienek infrastruktury ściekowej
 • Uszczelnianie połączeń pierścieni włazów, przejść rur, połączeń kielichowych
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123