Właściwości

 • Żywica hydrostrukturalna o niskiej lepkości na bazie akrylu, o krótkim, regulowanym czasie reakcji
 • Duża elastyczność w okresie użytkowania i możliwość puchnięcia pod wpływem wody
 • Nieprzepuszczalna dla wody
 • Odporny na cykle mrozoodpornościowe
 • Doskonała przyczepność na suchym i wilgotnym podłożu
 • Spełnia wytyczne UBA dla uszczelnień mających kontakt z wodą pitną
 • Ogólna aprobata techniczna na zatłaczanie do gruntu i wód gruntowych (zatłaczanie kurtynowe)
 • Spełnia wymagania określone w ulotce WTA 4-4-04 (certyfikat WTA)

Obszary zastosowań

 • Iniekcja uszczelniająca w murze i betonie w stałym kontakcie z wodą
 • Kolejne uszczelnienie przez barierę poziomą lub pionową przed wilgocią wznoszącą się w murze
 • Późniejsze uszczelnienie zewnętrzne elementów konstrukcyjnych połączonych z ziemią poprzez laminarny wtrysk kurtyny
 • Konsolidacja gruntów niespoistych z lekką penetracją
 • Scenariusze narażenia ocenione w ramach REACH: długotrwały kontakt z wodą, okresowe wdychanie, zastosowanie
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123