Właściwości

 • Hydro-strukturalna żywica o niskiej lepkości, modyfikowana polimerami, na bazie akrylu o krótkim kontrolowanym czasie reakcji
 • Bardzo elastyczny w okresie użytkowania i pęczniejący pod wpływem wody
 • Nieprzepuszczalny dla wody
 • Odporny na cykle zamrażania i rozmrażania
 • Doskonałe wiązanie na suchych i wilgotnych podłożach
 • Doskonałe wiązanie w systemach okładzin membranowych HDPE
 • Spełnia wytyczne UBA dla systemów naprawczych mających kontakt z wodą pitną

Obszary zastosowań

 • Iniekcja uszczelniająca złączy, pęknięć i ubytków w murze i betonie w przypadku stałego kontaktu z wodą
 • Uszczelnianie i wiązanie wtryskowe systemów wykładzin membranowych HDPE w stałym kontakcie z wodą
 • Późniejsze zewnętrzne uszczelnienie połączonych z ziemią elementów konstrukcyjnych poprzez iniekcję kurtyny mierzoną powierzchniowo
 • Kolejne uszczelnienie barierą poziomą lub barierą pionową przed wilgocią w murze
 • Scenariusze narażenia REACH: długotrwałe kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie
 • Klasyfikacja DIN EN 1504-5: U (S2) W (1) (2/3/4) (1/45)
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123