Właściwości

 • Nisko lepka, wzmocniona polimerami żywica hydrostrukturalna na bazie akrylu
 • Bardzo dobra iniektowalność,
 • Dobrze kontrolowana droga iniekcji dzięki regulowanemu czasowi reakcji,
 • Bardzo niska temperatura stosowania
 • Pewne uszczelnienie dzięki wysokiej elastyczności i dobrej zdolności do pęcznienia,
 • Trwale wodoszczelny w wilgotnym medium,
 • Odpowiada klasie pożarowej B2 zgodnie z DIN 4102 w medium iniekcyjnym,
 • Zezwolenie generalnego nadzoru budowlanego DIBt na wtłaczanie do gleby i wód gruntowych,
 • Spełnia wytyczne KTW-BWGL dla uszczelnień mających kontakt z wodą pitną,
 • Wysoka odporność chemiczna, szczególnie w środowiskach silnie alkalicznych,
 • Znak CE wg EN 1504-5: CE U (S2) W (2/3/4) (1/40),
 • REACh- oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka,
 • Deklaracja środowiskowa produktu EPD.

Obszary zastosowań

 • Pęczniejące, elastyczne, uszczelniające wypełnienie rys, spoin konstrukcyjnych, spoin w pomieszcze-niach i pustek w trwale wilgotnym betonie i murze,
 • Wtórne uszczelnienie pionowe muru,
 • Wtórne wykonywanie przegrody poziomej w murze ceglanym
 • Iniekcja materiału hydroizolacyjnego w przestrzenie międzywarstwowe pomiędzy konstrukcjami
 • Dodatkowe, zewnętrzne uszczelnienie elementów budowli mających kontakt z gruntem przez po-wierzchniowe żelowanie materiału przy gruncie (tzw. izolacja kurtynowa lub izolacja parawanowa)
 • Iniekcja przerw roboczych przez węże iniekcyjne
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123