Właściwości

 • Żywica hydrostrukturalna o nieskiej lepkości na bazie akrylu o krótkim kontrolowanym czasie reakcji
 • Bardzo elastyczny w okresie użytkowania i pęczniejący pod wpływem wody
 • Nieprzepuszczalny dla wody
 • Odporny na cykle zamrażania i rozmrażania
 • Doskonałe wiązanie na suchych i wilgotnych podłożach
 • Spełnia wytyczne UBA dla systemów naprawczych mających kontakt z wodą pitną
 • Ogólna aprobata techniczna dla wtrysku do wód gruntowych i gruntowych (wtrysk kurtynowy)

Obszary zastosowań

 • Iniekcja uszczelniająca przed podciąganiem wilgoci kapilarnej w murze i betonie w stałym kontakcie z wodą 
 • Kolejne uszczelnienie barierą poziomą lub barierą pionową przed wilgocią w murze
 • Późniejsze zewnętrzne uszczelnienie połączonych z ziemią elementów konstrukcyjnych poprzez iniekcję kurtyny mierzoną powierzchniowo
 • Konsolidacja niespoistej gleby z niewielkim przenikaniem
 • Scenariusze narażenia REACH: długotrwałe kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123