Właściwości

 • Jednoskładnikowa żywica elastomerowa na bazie MDI
 • Łatwa aplikacja
 • Hydrofobowy, reaktywny z wodą
 • Bardzo dobra iniekcja dzięki efektowi surfowania
 • Zamknięty komórkowo
 • Bardzo elastyczny
 • Nieplastyfikowany (ftalan)
 • Nieszkodliwy dla wód gruntowych

Obszary zastosowań

 • Trwałe, wodoodporne uszczelnienie pęknięć i pustek od ok. Od 0,3 do około 5 mm
 • Uszczelnianie skał, gruntów budowlanych i konstrukcji w zamkniętych budowlach, w tunelach i specjalnych podziemnych konstrukcjach
 • Elastyczne uszczelnianie i wypełnianie pustych przestrzeni w konstrukcjach w warunkach suchych i wodonośnych
 • Uszczelnianie pustek i pęknięć w murze
 • Uszczelnianie na dużą skalę obszarów styku między folią hydroizolacyjną, a konstrukcją
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123