Właściwości

 • Jednoskładnikowa
 • Zawiera mikrokrzemionkę
 • Nie zawiera chlorków
 • Dostępna w różnych kolorach
 • Po stwardnieniu odporna na działanie mrozu
 • Łatwa do pompowania
 • Możliwość stosowania agregatów tynkarskich
 • Wysoka retencja wody oraz bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Występuje w dwóch rodzajach o różnym uziarnieniu
 • Wytrzymałość na ściskanie zaprawa klasy M10 – M 20
 • Niepalna zgodnie z EN 13501-1 - klasa materiałów budowlanych A1

Aplikacje

 • Do produkcji zaprawy nanoszonej metodą natrysku lub ręcznie w nowym budownictwie lub do naprawy betonu, także do prac sufitowych
 • Do drobnych i precyzyjnych prac rzeźbiarskich (np. sztuczne skały)
 • Nadaje się do tworzenia warstw wyrównawczych (poziomych) na podłożach mineralnych, wewnętrznych i zewnętrznych
 • Jako warstwa wyrównująca (mineralne podłoża wewnąrz i na zewnątrz) pod EXPERT PROOF ECO

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123