Właściwości

 • Jednokomponentowa, wystarczy wymieszać z wodą
 • Możliwość aplikacji ręcznej oraz przy zastosowaniu agregatów tynkarskich
 • Odporna na działanie mrozu i soli odladzających
 • Wysoka retencja wody oraz bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Otwarta na dyfuzje pary wodnej
 • Wykazuje właściwości wodoszczelne
 • Dostępna w różnych kolorach
 • Klasa odporności ogniowej A1 zgodnie z normą EN 13501-1
 • Zaprawa klasy R3 zgodnie z normą EN 1504-3

Obszary zastosowań

 • Do precyzyjnych prac rzeźbiarskich (np. powierzchnie sztucznych skał)
 • Certyfikowana zgodnie z normą EN 1504-3 zasada 3 i 7, metoda 3.1, 3.3, 7.1
 • Stosowana jako zaprawa spoinująca do murów ceglastych oraz z kamienia naturalnego

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123