Właściwości

 • Jednoskładnikowy
 • Wysoce hydrofobizujące
 • Na bazie wody
 • Duże zdolności penetracyjne poprzez rozpuszczalność w wodzie
 • Optymalna zdolność penetracji
 • Wtryskiwanie do konstrukcji o poziomie wilgotności do ≤ 95 %.
 • Wtrysk niskociśnieniowy (np. Oxal Easy Inject)
 • Samowiążący po wstrzyknięciu
 • Do murów o dużych przekrojach

Obszary zastosowań

 • Do poziomego uszczelniania murów przed podciąganiem wilgoci z podłoża metodą iniekcyjną
 • Nadaje się do wszystkich mineralnych materiałów budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • Szczególnie nadaje się do murów o dużej grubości elementów
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123