Właściwości

  • Silne działanie hydrofobizujące podłoża krzemionkowego
  • Duże zdolności penetracyjne poprzez rozpuszczalność w wodzie
  • Do murów o dużych przekrojach
  • Znajduje zastosowanie przy podłożach o stopniu przesiąknięcia wilgocią ≤ 95%
  • Samowiążący po wstrzyknięciu

Obszary zastosowań

  • Do poziomego uszczelniania murów przed podciąganiem wilgoci z podłoża metodą iniekcyjną
  • Nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123