Właściwości

 • Wysoka odporność na działanie siarczanów
 • Nieprzepuszczalność wody
 • Mechaniczna obciążalność
 • Zdolność do utwardzania nawet na wilgotnym podłożu
 • Odporny na wczesne narażenie na działanie wody
 • Mrozoodporność
 • Bardzo dobra urabialność
 • Jednoskładnikowa

Obszary zastosowań

 • W połączeniu z Oxal DS-HS do uszczelniania mokrych i zawierających sól murów
 • Nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych, wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wyrównywanie podłoża, naprawa ubytków i wypełnianie spoin zaprawowych
 • Do naprawy ubytków w murach
 • Do tworzenia szczelnych wyokrągleń i faset
 • Do uszczelniania spoin
 • Nadaje się do podłoży mineralnych na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przydatny do wszystkich podłoży mineralnych, zarówno w wewnątrz jak i na zewnątrz

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123