Właściwości

 • Zaprawa cementowa, gotowa do użycia – wystarczy wymieszać z wodą
 • Wyjątkowo plastyczna i gładka
 • Wysokie wytrzymałości wczesne i końcowe
 • Nie zawiera chlorków i jest bezskurczowa
 • Odporna na siarczany i mróz
 • Nie przepuszcza wody zgodnie z normą EN 12390-8
 • Bardzo wysoka przyczepność do prawidłowo przygotowanego podłoża (również prace sufitowe)
 • Wypełnianie spoin najlepiej w połączeniu z ręczną pompą do zapraw (MC-HM Pump)
 • Mocowanie kotew najlepiej w połączeniu z ręczną pompą do zapraw (MC-HMA Pump)
 • Możliwość pompowania
 • Klasa reakcji na ogień: A1 – niepalna, zgodnie z EN 13501

Obszary zastosowań

 • Mocowanie każdego rodzaju otworów kotwiących przy zastosowaniu ręcznej pompy do zapraw (MC-HMA Pump)
 • Do poziomego i pionowego wypełniania przy zastosowaniu ręcznej pompy do zapraw (MC-HM Pump):
  • spoin, np. szczeliny pomiędzy segmentami prefabrykatów
  • ościeżnic drzwiowych
  • kotew spiralnych w murach

   

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123