Właściwości

 • Gotowy do użycia na bazie cementu - wystarczy zmieszać z wodą
 • Wyjątkowo miękki i gładki
 • Wysokie wartości wytrzymałości początkowej i końcowowej
 • Nie zawiera chlorków, nie kurczy się
 • Wysoka odporność na siarczany
 • Mrozoodporny
 • Dobra stabilność, odpowiedni do prac nad głową
 • Wysoka przyczepność na rozciąganie na odpowiednio przygotowanym podłożu
 • Do wypełniania spoin za pomocą pompy MC-HM (ręczna pompa zaprawy)
 • Do wypełniania otworów mocujących za pomocą pompy MC-HMA (ręczna pompa zaprawy)
 • Pompowalny
 • Niepalny zgodnie z EN 13501-1, klasa A1

Aplikacje

 • Do pustego, sztywnego napełniania (przy użyciu pompy MC-HMA):
  • mocowanie otworów na kotwy
 • Do napełniania w pionie i poziomie (za pomocą pompy MC-HM) np.:
  • złącza segmentowe w konstrukcji prefabrykowanej
  • okucia drzwi

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123