Właściwości

 • Gotowy do użycia - wystarczy zmieszać z wodą - max. wielkość ziarna: 4 mm
 • Wysoka wytrzymałość
 • Dobra zdolność pęcznienia i równomierny
 • Wysoka odporność na karbonatyzację
 • Niepalny zgodnie z EN 13501-1 - klasa materiałów budowlanych A1
 • Natrysk ręczny i na mokro
 • Certyfikowany zgodnie z EN 1504-3, klasa R3

Obszary zastosowań

 • Zaprawa montażowa do różnych części
 • Wypełnianie połączeń segmentowych w produkcji prefabrykatów
 • Wzmocnienie pod konstrukcje stalowe i betonowe
 • Wypełnianie pustych przestrzeni i luk
 • Zaprawa murarska do wszystkich popularnych cegieł

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123