Właściwości

  • Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą
  • Maksymalne uziarnienie: 3 mm 
  • Wolna od chlorków
  • Duża przyczepność do właściwie przygotowanego betonu czy muru
  • Wysokie wczesne i końcowe wytrzymałości
  • Niezmienność objętości - Wysoka wytrzymałość na rozciąganie na odpowiednio przygotowanych podłożach betonowych i murowanych
  • Certyfikat zgodny z normą EN 1504-3, klasa R3

Obszary zastosowań

  • Do podbijania połączeń sufitów i ścian
  • Do wypełniania sztywnych fug między elementami prefabrykowanymi
  • Certyfikowany zgodnie z normą  EN 1504-3 dla zasad 3 i 7, procedur 3.1, 3.2, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123