20 lat od powstania mostu kolejowego w Brugii

Brugg - Szwajcaria

Nowy" most kolejowy na Aare w pobliżu Brugii (Szwajcaria) został ukończony w 1996 roku. Został on zbudowany w miejscu swojego poprzednika z 1905 roku, z którego zachowano kamień naturalny dla nowej budowli, zrekonstruowany przy użyciu produktów firmy MC-Bauchemie.
Z okazji 20-lecia MC-Bauchemie zorganizowała 19 maja 2016 roku w Technoparku Brugg konferencję inżynierską. Wzięło w niej udział 40 inżynierów planowania strukturalnego i przedstawicieli klientów. Po potwierdzeniu nieskazitelnego stanu mostu podczas inspekcji, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy, trzech prelegentów opowiedziało o historii i budowie mostu oraz związanych z nią kwestiach technologii materiałowej.
Budowa nowego mostu na starych pomostach

Bruno Kuhn, starszy inżynier z firmy Gerber + Partner Bauingenieure AG Windisch, który 20 lat temu był odpowiedzialny za całościowe zarządzanie projektem nowego mostu przez Aare, przedstawił bardzo szczegółowy opis związanych z nim prac projektowych i wykonawczych. Dwutorowy stalowy most kolejowy z 1905 r. stał się nie do przyjęcia w połowie lat 80-tych z powodu problemów z emisją hałasu. Na podstawie wielu zbadanych możliwości podjęto decyzję o zastąpieniu go ciągłą konstrukcją z pustaków strunobetonowych z podsypką balastową. Ze względów estetycznych i dziedzictwa kulturowego, pirs wykonany z kamienia naturalnego miał zostać zachowany dla nowej konstrukcji.
Badania przeprowadzone na pomostach i gruncie fundamentowym wykazały jednak, że nie tylko 100-letni mur, ale również fundamenty nie będą w stanie wytrzymać wysokich obciążeń nakładanych przez nowy most. W związku z tym grunt fundamentowy został skonsolidowany za pomocą procesu fugowania odrzutowego.

Po wizycie w celu dokonania inspekcji mostu, prelegenci szczegółowo przedstawili wyzwania związane z projektem budowy i renowacji mostu sprzed ponad 20 lat.
Po wizycie w celu dokonania inspekcji mostu, prelegenci szczegółowo przedstawili wyzwania związane z projektem budowy i renowacji mostu sprzed ponad 20 lat.
© MC-Bauchemie 2016


Naprawa pomostów murowanych z kamienia naturalnego

Do naprawy pomostów murowanych z kamienia naturalnego wykorzystano zaprawy i pasty iniekcyjne z MC. Zgrabione fugi zostały najpierw wypełnione nową zaprawą do spoinowania, a następnie uszczelnione specjalnym systemem hydroizolacyjnym odpornym na działanie czynników atmosferycznych. Następnie w systemie dylatacyjnym wywiercono matrycowy układ otworów, aby umożliwić iniekcję pasty za nową zaprawą dylatacyjną. Środek ten zwiększył nośność konstrukcji, zachowując jednocześnie pewien stopień elastyczności w spoinach. Dr Andreas Zahn, kierownik działu murarstwa w firmie MC, podjął ten temat i szczegółowo omówił metody i mechanizmy działania murowanych konstrukcji wsporczych. Kamienie naturalne są zbyt twarde, aby mogły same pochłaniać odkształcenia wynikające z obciążeń lub efektów termicznych, co oznacza, że materiał fugi musi spełniać tę funkcję. W związku z tym fugi muszą być wystarczająco elastyczne, a jednocześnie wykazywać wystarczającą wytrzymałość, aby zachować trwałe i trwałe połączenie z kamieniami.
Ponadto prawidłowy skład mineralogiczny zaprawy murarskiej i pasty iniekcyjnej jest również niezbędny, aby konstrukcje murowane były odpowiednio chronione przed agresywnymi mechanizmami chemicznymi. Profesor Eugen Brühwiler, Katedra Wydziału Utrzymania i Bezpieczeństwa Budynków Dziedziczonych w École Polytechnique Fédérale de Lausanne, zakończył konferencję inżynierską prezentacją na temat materiałów budowlanych (mostowych) przyszłości.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

 • Imię

  20 lat od powstania mostu kolejowego w Brugii

 • Kraj

  Brugg - Szwajcaria, 2020

 • Obszary eksperckie

  Mosty

 • Kategorie

  Systemy murarskie

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123