Aplikacje specjalistyczne w Republice Czeskiej

Sedlec & Český Šternberk - Czechy

Republika Czeska jest bogata w zabytkowe budowle. Jednak ich utrzymanie ciągle niesie ze sobą wyzwania wynikające z czasami sprzecznych interesów związanych z renowacją i ochroną dziedzictwa. I to właśnie tutaj Oxal i EXZELLENT są idealnymi dostawcami rozwiązań. Te dwa systemy naprawcze MC są specjalnie dostosowane do potrzeb starych budynków i obiektów zabytkowych.
EXZELLENT w pracy

Położony w Czechach, około 70 km od Pragi, Sedlec jest zachowaną średniowieczną dzielnicą w obrębie miasta Kutna Hora. Dzięki rozległemu, bezpośredniemu kontaktowi z ziemią, mur katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowany w średniowieczu na wzór francuskich modeli, był bardzo wilgotny i wykazywał silny wzrost glonów. Jako rozwiązanie tego problemu wykluczono chemiczną likwidację, co oznaczało, że naprawa była nieunikniona. Klient, parafia Sedlec, zgodził się z rekomendacją przedstawiciela handlowego MC Łukasza Pecenki, aby zastosować system EXZELLENT firmy MC. Ten regulujący wilgotność tynk może być nakładany na wilgotne podłoże bez konieczności wcześniejszego suszenia.
Dzięki temu wilgoć zostaje wchłonięta z muru i odprowadzona do powietrza. Prace zostały przeprowadzone w 2014 roku. Po zerwaniu starego tynku tynkarskiego jako warstwę odpryskową i mostek łączący zastosowano EXZELLENT 520, a następnie EXZELLENT 610 jako warstwę końcową. Charakteryzująca się efektem powstrzymywania pleśni i długą żywotnością konstrukcja systemu jest również odporna na wody powodziowe, rozbryzgi wody i ulewne deszcze. Klient był w pełni usatysfakcjonowany rezultatem, gdyż MC postawił się w pozycji słupowej do dalszych zadań o podobnym charakterze.

Wilgoć i sole poważnie zniszczyły mury trzech zabytkowych budynków przedstawionych powyżej. Widok na jeden z pali kostnych w ossuarium w Sedlcu.
Wilgoć i sole poważnie zniszczyły mury trzech zabytkowych budynków przedstawionych powyżej. Widok na jeden z pali kostnych w ossuarium w Sedlcu.
© MC-Bauchemie 2016


Oxal robi wrażenie

Na cmentarzu w Sedlcu znajduje się legendarna kaplica z początku XV wieku, której piwnice od dawna służą jako ossuarium, ostatnie miejsce spoczynku ponad 40 tysięcy osób. Wysoka zawartość azotanów w wilgotnym gruncie działającego jeszcze cmentarza zebrała swoje żniwo przede wszystkim na materiale kaplicy. Pojawiły się również problemy z pęknięciami w starym murze i w kolumnach podporowych. Dlatego też ossuarium musiało zostać naprawione. Również w tym przypadku, przygotowane przez MC powierzchnie próbne oraz szeroki zakres wymagań stawianych przez system Oxal przekonały Katolicką Parafię Sedlec do zaproponowania rozwiązań MC.
Pęknięcia w miejscach istotnych strukturalnie zostały naprawione za pomocą zbrojenia spiralnego w połączeniu z cementem kotwiącym Oxal AVG-QM w celu zapewnienia sztywnego wypełnienia - uszczelnienie żywicą epoksydową nie było dozwolone ze względu na przepisy dotyczące ochrony zabytków. Wilgoć podciągana w murze została zwalczona barierą poziomą Oxal HSL, podczas gdy szczególnie zniszczone miejsca z wyciekającą wodą zostały odtworzone za pomocą wysoce odpornej na siarczany zaprawy Oxal SPM. I wreszcie, co nie mniej ważne, wilgotny i zanieczyszczony azotanami mur został zrekultywowany za pomocą sprawdzonego, regulującego wilgotność tynku EXZELLENT.
Odrestaurowany zamek

EXZELLENT po raz kolejny udowodnił swoje kwalifikacje w remoncie zamku Český Šternberk około 40 kilometrów na południowy wschód od Pragi. Masywny mur zamkowy był bardzo wilgotny i odznaczał się wysoką zawartością soli z powodu obecności fekaliów w okolicy wcześniejszych stajni. Okazowe powierzchnie przygotowane przez MC przekonały właścicieli zamku do tego stopnia, że również tutaj

EXZELLENT i EXZELLENT historyczny, pierwszy na świecie bezcementowy tynk regulujący wilgotność, były szeroko stosowane. We wszystkich trzech projektach MC potrafiła zaimponować przekonującymi, zintegrowanymi rozwiązaniami, wspieranymi przez niezawodne doradztwo Łukasza Pecenki.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123