Domieszki do kesonów

Lanzarote - Hiszpania

Rozbudowa portu

Olbrzymie betonowe kesony dla portu Los Mármoles w stolicy Lanzarote, Arrecife, zostały zbudowane w lipcu i sierpniu 2016 roku przy użyciu techniki slip-form. Beton został wyprodukowany w dwóch zakładach produkcyjnych zainstalowanych poza portem. Klient - spółka joint venture Acciona-Lanzagrava - wymagał oferty betonu o niskiej lepkości, dobrej wytrzymałości, łatwości pompowania, odpowiednich czasach wiązania i, co nie mniej ważne, wysokiej odporności na wodę morską. MC Hiszpania otrzymała zadanie optymalizacji receptury betonu w ramach kontraktu, który obejmował zapewnienie wsparcia konsultingowego na czas trwania projektu.
Firma zaproponowała połączenie superplastyfikatora PCE MC-PowerFlow 3210 z plastyfikatorem do betonu z rodziny produktów Centrament BV, zaprojektowanym specjalnie w celu zapewnienia pożądanego połączenia właściwości. Firma MC Hiszpania ma duże doświadczenie w produkcji kesonów i doków pływających, zrealizowała już 60 zamówień tego typu, w których uczestniczyło 20 władz portowych w Hiszpanii, co odpowiada udziałowi w rynku ponad 50 procent.
Każda skrzynka typu caisson ma około 66,5 m długości, 19,5 m szerokości i 23,5 m głębokości - a jej budowa trwała zaledwie siedem dni lub mniej. W sumie zużyto 35.000 m3 betonu, co było najwyższym osiągnięciem technicznym i logistycznym, które wymagało wysokiego poziomu komunikacji i współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami i w którym zapewnienie ciągłości dostaw betonu miało pierwszorzędne znaczenie. Po stwardnieniu betonu, ogromne konstrukcje skrzynkowe zostały odholowane na wodę, zbalastowane i zatopione dokładnie w miejscach niezbędnych do rozbudowy doku portowego. W ten sposób grunt został odzyskany z morza, a port został przedłużony o 430 metrów w celu zwiększenia jego zdolności przeładunkowych.

Widok na ogromny zakład produkcji kesonów skrzynkowych w porcie Los Mármoles.
Widok na ogromny zakład produkcji kesonów skrzynkowych w porcie Los Mármoles.
© MC-Bauchemie 2016
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123