Hydroizolacja tuneli w Kampanii

Avellino - Włochy

Avellino znajduje się we włoskim regionie Kampanii, około 40 km na wschód od Neapolu. I to właśnie tutaj znajduje się "Galleria Giglio" na trasie kolejowej Benevento - Codola. Tunel, o długości prawie 160 metrów, szerokości 5 metrów i spiczastym łuku oraz murowanych ramionach, został wybudowany w latach trzydziestych XX wieku. Po znacznym zniszczeniu konstrukcja wymagała pilnego uszczelnienia, ponieważ wody gruntowe przepychały się przez ściany z boku, a znaczne wody powierzchniowe przenikały z góry przez cegły stropu. Mimo że w tunelu nie ma zainstalowanej linii napowietrznej, co komplikowało sprawę, wnikanie wody i spadające cegły, rozluźnione przez wilgoć, uszkodziły zarówno tkaninę konstrukcji, jak i szyny, zagrażając w ten sposób ruchowi kolejowemu.
Firma Thermit S.R.L., z siedzibą w Neapolu, otrzymała zlecenie na wykonanie robót hydroizolacyjnych, przy znacznym udziale know-how MC. We współpracy z Ricardo Quirozem, Business Development Manager w MC, oraz Markusem Treinenem, Global Target Manager Injection, firma Thermit była w stanie opracować system hydroizolacji dostosowany do wykonywanej pracy.
Rozwiązanie wodoszczelne

Składała się ona z kurtynowego uszczelnienia wtryskowego z zastosowaniem MC-Injekt GL-95 TR, miękkiej elastomerowej żywicy hydrostrukturalnej. Dzięki niskiej lepkości i krótkotrwałej, kontrolowanej reakcji oferuje podwójne korzyści: wyjątkową penetrację w murze i szybkie uszczelnienie. MC-Injekt GL-95 TR został opracowany specjalnie do wykonywania hydroizolacji na bazie iniekcji w murze i betonie mających stały kontakt z wodą oraz jako wtórna, pozioma lub pionowa bariera naprawcza zapobiegająca wnikaniu wilgoci do wnętrza muru.

Tunel został uszczelniony iniekcją kurtynową z użyciem elastomerowej żywicy hydrostrukturalnej MC-Injekt GL-95 TR.
Tunel został uszczelniony iniekcją kurtynową z użyciem elastomerowej żywicy hydrostrukturalnej MC-Injekt GL-95 TR.
© MC-Bauchemie 2019


Jego elastyczność zapewnia również, że tunel w Avellino pozostaje szczelny pomimo ruchu generowanego przez ruch kolejowy. Kolejnym kluczowym czynnikiem dla klienta było dopuszczenie żywicy hydrostrukturalnej do stosowania w barierach hydroizolacyjnych w kontakcie z wodami gruntowymi.
Prace iniekcyjne przy trwających operacjach

Prace iniekcyjne rozpoczęły się 26 sierpnia 2018 r. i zostały przeprowadzone w oparciu o siatkę 50 x 50 cm o głębokości 30 cm i średnicy 18 mm na otwór. Do każdego otworu wtryskiwano około 6 kg specjalnej żywicy. MC-Injekt GL-95 TR jest kompatybilny ze starymi konstrukcjami murowanymi i może być stosowany nawet tam, gdzie przestrzeń jest szczelna. Dzięki temu nie ma potrzeby zatrzymywania ruchu kolejowego przechodzącego przez tunel. Zamiast tego praca została przeniesiona na czas nocny, kiedy częstotliwość pociągów była niewielka, a jej wyniki zostały następnie skontrolowane w ciągu dnia. Projekt impregnacji został pomyślnie zakończony w ciągu zaledwie trzech tygodni, od kiedy to ruch kolejowy przejeżdżał przez galerię Avellino Giglio bez zakłóceń i zagrożeń.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123