Kompleksowy remont piaskowników w Koziegłowach

Poznań - Polska

Centralna Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy ma wyremontowane piaskowniki

 

W ostatnim czasie produkty MC-Bauchemie pojawiły się podczas kompleksowego remontu piaskowników na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków Koziegłowy (Poznań). Obiekt jest hermetyzowany, a co za tym idzie narażony na silne działanie biogenicznego kwasu siarkowego.

 

Prace naprawcze przy użyciu naszych produktów polegały na naprawie uszkodzonej konstrukcji żelbetowej, gdzie wykorzystano odporną zaprawę Nafufill 250 HS oraz zabezpieczeniu strefy ściekowej specjalną zaprawą MC-Rim Protect o bardzo wysokiej odporności na ścieranie – klasa A6 oraz elastyczną, poliuretanową membraną MC-Floor Top Speed flex.

 

Powierzchnia naprawy i zabezpieczenia to łącznie 6 000 m², przy czym zadanie było realizowane na czynnym obiekcie z wyłączeniem tylko poszczególnych ciągów technologicznych.

 

 

Dzięki bardzo dobrej współpracy firmy Nickel (generalny wykonawca) oraz doświadczonym firmom wykonawczym m.in.: Hydromax prace przebiegły sprawnie bez utrudnień dla mieszkańców Poznania.

 

 

 

Kompleksowy remont piaskowników w Koziegłowach

© MC-Bauchemie 2020


*Pod względem wielkości 4 w Polsce Centralna Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana w północno-wschodniej części powiatu poznańskiego oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna zajmuje około 60 ha powierzchni. Ścieki dopływają do oczyszczalni systemami kanalizacyjnymi z Poznania, Swarzędza, Lubonia, Tarnowa Podgórnego, Suchego Lasu oraz południowej części gminy Czerwonak, na terenie której znajduje się zakład. Ich odbiornikiem jest rzeka Warta. W COŚ następuje też pełna przeróbka wytwarzanych osadów ściekowych. W latach 1995–2001 znacząco rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię: m.in. nastąpiła hermetyzacja obiektów części mechanicznej, osadowej i biologicznej, zagospodarowano biogaz i stację termicznego suszenia osadu, zmodernizowano też instalacje oczyszczania powietrza. Zakład obsługuje ponad 370,6 tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

* źródło: https://inzynieria.com/wodkan/rankingi/53136,najwieksze-oczyszczalnie-sciekow-w-polsce-ranking

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123