Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa w tunelu autostrady

Kolonia - Niemcy

Tunel miejskiej autostrady B55a w okręgu Kalk w Kolonii jest obecnie poddawany generalnemu remontowi. W ramach tych prac unowocześniane są również normy bezpieczeństwa, zabezpieczenia przeciwpożarowe i wyposażenie tunelu, aby spełnić wymagania europejskie. Aby ułatwić tę modernizację, klient i inżynierowie planowania korzystają ze sprawdzonych systemów produktów MC-Bauchemie, które oferują szczególnie przekonujące wyniki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Tunel o długości 550 metrów składa się z dwóch pionowo ułożonych naw naw naw naw nawiniętych i, przejeżdżając przez niego dziennie około 110.000 pojazdów, zalicza się do najbardziej ruchliwych odcinków kolońskiej autostrady. Po zakończeniu renowacji górnego nawy tunelu, w dolnym nawie tunelu prowadzone są obecnie szeroko zakrojone prace remontowe w warunkach ograniczonego ruchu drogowego. Aby zwiększyć betonowe pokrycie stropów (inwersji) i ścian nawy tunelu, władze miasta Kolonii jako klient oraz projektanci Obermeyer (Kolonia) zdecydowali się na wzmocniony włóknami, ognioodporny i ognioodporny, natryskiwany zamiennik betonu PCC Nafufufill KM 250 oraz wysokowydajną powłokę do konstrukcji tunelowych Emcephob HPC, obie firmy MC, które mają być zastosowane na powierzchni około 11.000 m2.
Spełnienie odporności ogniowej

Projekt ochrony przeciwpożarowej tuneli drogowych jest zgodny z ZTV-ING1 , część 5, ust. 1+2, który określa określone obciążenie ogniowe w postaci krzywej temperatura-czas. W konstrukcjach tuneli graniczących bezpośrednio z innymi konstrukcjami określa się rozszerzoną fazę pożaru pożarowego w celu uwzględnienia dodatkowych związanych z tym aspektów bezpieczeństwa. Ponieważ dwie nawy tunelu w Kolonii są ułożone pionowo, każda w jednym kierunku jazdy, te podwyższone wymagania oparte na paleniu zostały również zastosowane do systemu wymiany betonu przewidzianego do prac naprawczych.

Prace remontowe w tunelu drogowym w Kolonii-Kalkarze.
Prace remontowe w tunelu drogowym w Kolonii-Kalkarze.
© MC-Bauchemie 2016


Wzmocniony włóknami, nadający się do natrysku zamiennik betonu PCC Nafufill KM 250 spełnia wszystkie te wymagania i oferuje sprawdzoną odporność na płomień na podstawie jeszcze bardziej wymagających zachowań. Dzięki temu idealnie nadaje się do stosowania w budownictwie tunelowym, a ponadto wyróżnia się bardzo dobrymi wartościami wytrzymałości na zginanie i ściskanie (zaprawa klasy R 4 wg EN 1504). Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie soli odladzających i karbonatyzacji i może być stosowana w dużych grubościach warstw bez konieczności dodatkowego zbrojenia. W przypadku tunelu w Kolonii, Nafufill KM 250 jest obecnie nakładany na przygotowany, istniejący beton w obszarze ściany i stropu (inwersji) w warstwie o grubości około 3 cm. Ponieważ Nafufill KM 250 jest również zatwierdzoną zaprawą naprawczą i anodową, jest on również stosowany w obszarach spoin do katodowej ochrony antykorozyjnej.
Zwiększanie bezpieczeństwa

System ochrony powierzchni Emcephob HPC określony dla wnętrza nawy tunelu spełnia wszystkie wymagania wymagane dla powłoki tunelu zgodnie z ZTV-ING1, część 3, pkt 4 i część 5. W Kolonii jest on stosowany zarówno do ochrony betonu, jak i jako trwała powłoka antygraffiti w obszarach dolnej ściany. Wysokowydajna powłoka jest niepalna (A2 -s1, d0, zgodnie z normą EN 13501-1) i ze względu na doskonałe właściwości kroplowe nie przyczynia się do rozprzestrzeniania się ognia. Odznaczająca się klasą zadymienia 1, nie będzie również przyczyną utraty widoczności z powodu rozwoju dymu w przypadku pożaru - jest to rzeczywisty postęp w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych i podobnych obiektach.MC dostarcza również różne żywice iniekcyjne, w tym żywicę uszczelniającą MBC-VT 116, która jest certyfikowana jako składnik mostkowego systemu hydroizolacyjnego nakładanego pod asfaltem mastyksowym zgodnie z ZTV-ING1 Część 7.1. Jest ona również wymieniona w BASt2.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123