MC-Ballastbond - szwajcarski sukces

Szwajcaria

System produktów MC-Ballastbond składa się z żywic opracowanych specjalnie do klejenia balastów. Służą one do stabilizacji i konsolidacji tłucznia, zabezpieczając zarówno powierzchnie tłuczniowe jak i podsypki tłuczniowe podczas budowy torów. Ten system produktów ma szczególnie dobre "osiągnięcia" w Szwajcarii.
Coraz większe prędkości jazdy i rosnące obciążenia osi w ruchu kolejowym zwiększają również wymagania stawiane stałym drogom i nadbudówkom podsypkowym. Wypróbowanym i sprawdzonym sposobem stabilizowania podłoża jest wiązanie obszarów podsypki tłuczniowej. Firma MC opracowała specjalnie system produktów MC-Ballastbond w celu stabilizacji tłucznia poprzez przyleganie oraz zabezpieczenia powierzchni tłuczniowych i podsypki tłuczniowej podczas budowy torów. MC-Ballastbond 60 jest żywicą duromanową na bazie epoksydów, o niskiej lepkości, silnie krzepnącą, przeznaczoną do stosowania w warunkach suchych, osiągającą bardzo wysokie wartości wytrzymałości. Dzięki zastosowaniu MC-Ballastbond 70 firma MC opracowała żywicę duromatyczną na bazie poliuretanu o niskiej lepkości, która może być stosowana również w warunkach wilgotnych. Przenika ona do złoża balastowego i wiąże kruszywo w miejscach styku, szybko zwiększając wytrzymałość złoża przy jednoczesnym zachowaniu jego zdolności drenażowej. Jest również ognioodporna i nie ma wpływu na glebę i wodę gruntową. Wiązany balast może być również lepiej oczyszczany przez maszyny automatyczne, bez zasysania cząsteczek przez podciśnienie.
SBB zobowiązał się

W Szwajcarii lata intensywnych prac marketingowych prowadzonych przez wyspecjalizowanych konsultantów MC i aplikatora Hürlimann Railtec AG doprowadziły do szeregu obiecujących wdrożeń systemu. Znaczące sukcesy zawdzięczamy między innymi opracowanemu przez firmę Hürlimann robotowi natryskowemu, który porusza się po torach po stałej trasie i natryskuje MC-Ballastbond 70 na podsypkę tłuczniową w wymaganych obszarach. Rezultaty były doskonałe: Żywica jest równomiernie rozłożona, ilość materiału może być dopasowana dokładnie do wymagań aplikacji, a technologia pozwala na szybkie pokonywanie dużych odległości, minimalizując w ten sposób zamykanie linii/przekładanie. MC-Ballastbond 70 spełnił również bardzo wysokie wymagania środowiskowe stawiane przez SBB (Swiss Rail). Nie ma ona negatywnego wpływu na glebę i wody gruntowe, a badania wykazały, że szlam czyszczący z obszarów ze związanym tłuczniem może być usuwany w taki sam sposób, jak z obszarów ze niezwiązanym tłuczniem.

Widok na zespolone łoża balastowe.
Widok na zespolone łoża balastowe.
© MC-Bauchemie 2019


MC-Ballastbond dla większej prędkości

Na trasie SBB pomiędzy Effretikonem i Kempthalem, części bardzo ruchliwej linii pomiędzy St. Gallen i Zurychu, klejenie zostało przeprowadzone na podwójnym torze, ponieważ dostarczenie konwencjonalnego barku podsypki dla dodatkowego wsparcia spowodowałoby niezliczone zamknięcia torów przez kilka tygodni. Dzięki zastosowaniu MC-Ballastbond cała trasa została skonsolidowana w ciągu jednej nocy! Kolejnym sukcesem jest wejście SBB do Lugano Central. Stanowiący kluczowe połączenie północ-południe odcinek łuku jest również intensywnie wykorzystywany zarówno przez pociągi osobowe, jak i towarowe. W trakcie instalacji rur przesączających, krytyczny obszar zewnętrzny łuku został połączony za pomocą spoiwa balastowego MC. Po zakończeniu prac instalacyjnych SBB zbadał ten obszar nie wykazując żadnych oznak ruchu w podsypce balastowej!
SBB jest pod każdym względem zadowolony z systemu MC-Ballastbond i będzie nadal korzystać z tego systemu. Ten przykład ze Szwajcarii pokazuje również, jak skuteczna może być współpraca oparta na prawdziwym partnerstwie z pomysłowym aplikatorem.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123