Odbudowa zgodna z dziedzictwem kulturowym w Berlinie

Berlin - Niemcy

Jeden z najważniejszych kompleksów kościelnych w Niemczech, Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma w Berlinie, przypomina o II wojnie światowej i jest obowiązkowy dla każdego turysty odwiedzającego stolicę Niemiec. Odrestaurowanie kaplicy oznaczało zapewnienie jej historycznego zachowania przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących przepisów i technicznych wymogów naprawy betonu. Większa część ruin kościoła została zburzona w latach 50. i zastąpiona trzema budynkami zaprojektowanymi przez Egona Eiermanna, jednego z najważniejszych niemieckich architektów powojennego ruchu modernistycznego. W skład zespołu kościelnego wchodzi nie tylko sam kościół, ale także dzwonnica, foyer i kaplica. Ta ostatnia jest budynkiem o konstrukcji stalowej, pokrytym prefabrykowanymi elementami betonowymi, które okazały się szczególnie trudne i technicznie skomplikowane w utrzymaniu. W związku z tym renowacja stała się spóźniona.
Trudne zadanie

Z pomocą fundacji charytatywnej Wüstenrot odrestaurowano kaplicę, a w szczególności jej fasadę, od studium wykonalności do ostatecznej decyzji w 2014 roku. Elewacja składa się z betonowych plastrów miodu wypełnionych około 20.000 kolorowych elementów z grubego szkła, wyprodukowanych przez francuskiego artystę szklanego, z których każdy jest unikalny i zmontowany w postaci fragmentów w formach betonowych. Jakość betonu 50-letniego budynku charakteryzowała się bardzo nierównomiernym wyglądem betonu płukanego z kruszywem o wielkości do 15 mm. Sama konstrukcja o strukturze plastra miodu charakteryzowała się bardzo skomplikowaną i precyzyjnie określoną geometrią przeplatającą się z pochylonymi poszczególnymi powierzchniami.

A sensitive, intricate approach was required in order to ensure the heritage-compatible restoration of the chapel and the façade of the Kaiser Wilhelm Memorial Church complex.
A sensitive, intricate approach was required in order to ensure the heritage-compatible restoration of the chapel and the façade of the Kaiser Wilhelm Memorial Church complex.
© MC-Bauchemie 2017


Faza testowa i sprawdzająca

Na początku 2016 roku partnerstwo architektoniczne abd ewerein und obermann wystosowało zaproszenie do składania ofert na renowację kaplicy wraz z następującą specyfikacją systemu naprawy: Wygląd betonu miał pozostać w dużej mierze niezmieniony, ale jego zdolność do pochłaniania wody została znacznie ograniczona lub całkowicie wyeliminowana. Powłoka chroniąca przed saturacją miała mieć możliwie wysoką wartość sd-, zapewniając maksymalny dostępny poziom ochrony. Na miejscu miał zostać odnowiony obszar próbny, dla którego przedstawiciel handlowy MC Thomas Baumgartner i kierownik sprzedaży MC ds. infrastruktury i przemysłu Oliver Krause z naszego berlińskiego centrum serwisowego zaproponowali kompleks systemowy składający się z hydrofobowej powłoki Emcephob WM w połączeniu z powłoką ochronną MC-Color Proof pro. Ten ostatni produkt z łatwością spełnił wszystkie określone wymagania. Ta przezroczysta, betonowa powłoka ochronna jest hydrofobowa, a jednocześnie oferuje dobrą dyfuzję pary wodnej i bardzo skuteczne właściwości antysubsydyjne. Produkt jest sklasyfikowany jako spełniający wymagania klasy ochrony powierzchni niehandlowej OS-B, zgodnie z wykazem Federalnego Instytutu Badawczego Dróg Krajowych (BASt). Wszystkie próbki materiału zostały poddane próbie deszczowej z penetracją wilgoci z tyłu w 50 cyklach badawczych, przeprowadzonych przez Federalny Instytut Badań i Badań Materiałowych (BAM). Zakończone do końca czerwca 2016 r. testy laboratoryjne dostarczyły niezbitych dowodów na to, że wielokomponentowy system oferowany przez MC jest najbardziej niezawodny technicznie i atrakcyjny wizualnie spośród wszystkich badanych.
Realizacja

Prace aplikacyjne zostały przeprowadzone przez firmy A&M restore i Repenning + Sohn Bauwerkserhaltung z Berlina i pomyślnie zrealizowane do jesieni 2016 roku. Wszystkie towarzyszące prace budowlane we wnętrzu zostały zakończone do wiosny 2017 roku, co pozwoliło na wznowienie normalnej działalności kościelnej bez zakłóceń.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123