Udany rozwój autostrady z Nafuflex

Haifa - Izrael

Autostrada 6 jest uważana za jeden z największych i najważniejszych projektów infrastrukturalnych w historii Izraela. Obecnie oficjalnie nazywana "Icchak Rabin Highway" biegnie od Be'er Sheva, "stolicy Pustyni Negew" na południu, ponad 170 km na północ do Jokne'am na południowo-wschodnim przedgórzu Gór Karmelowych. Stamtąd autostrada przedłuża się o dobre 20 kilometrów w kierunku miasta portowego Hajfa, ważnego centrum przeładunkowego towarów na Morzu Śródziemnym. Celem projektu jest stworzenie bardziej efektywnego rozwiązania transportowego, które odciąży zatłoczone arterie komunikacyjne i jeszcze bardziej poprawi dostępność do i z tego obszaru.
Rozbudowa trasy rozpoczęła się w połowie 2016 roku i ma zostać zakończona w 2019 roku, a jej całkowity koszt wyniesie blisko 600 milionów euro. Deweloper jest koncesjonariuszem płatnej trasy Shafir Engineering Cross-Israel Highway Nord, który nabył prawo do pobierania opłat do 2049 roku, a odpowiedzialność za zarządzanie projektem spoczywa na spółce Trans-Israel Highway Company.
Pierwszy wybór: Nafuflex

Przy doborze materiałów hydroizolacyjnych klient zastosował się do zaleceń specjalnie wyznaczonego, niezależnego eksperta i zdecydował się na natryskowy system bitumicznych powłok gruboziarnistych Nafuflex. Oferuje on wyróżniające się zalety w zakresie hydroizolacji powierzchni pionowych, poziomych i pochyłych w warunkach narażenia na działanie wody, odpowiadające klasom W1-E (wilgoć gruntowa i nieprasowana woda przesiąkająca), W2,1-E (umiarkowane ciśnienie wody < 3 m), W3-E (woda nie kumulująca się na dachach pokrytych ziemią) oraz W4-E (woda rozpryskowa u podstaw ścian oraz woda kapilarna w kontakcie z gruntem i pod ścianami).

Z powodzeniem zakończono prace hydroizolacyjne na kilku tunelach bliźniaczych, fundamentach mostów, ścianach oporowych, przepustach i drogach tranzytowych dla pojazdów.
Z powodzeniem zakończono prace hydroizolacyjne na kilku tunelach bliźniaczych, fundamentach mostów, ścianach oporowych, przepustach i drogach tranzytowych dla pojazdów.
© MC-Bauchemie 2024


Materiał dostępny jest w wersji jednoskładnikowej, Nafuflex Profi Tech 1, oraz dwuskładnikowej, Nafuflex Profi Tech 2. Oba warianty są bardzo elastyczne i mostkujące rysy, a dzięki swojej konsystencji idealnie nadają się do natryskiwania bez dostępu powietrza, a także nie zawierają rozpuszczalników, a zatem są przyjazne dla środowiska. Dzięki składnikowi proszkowemu Nafuflex Profi Tech 2 zapewnia również szczególnie szybkie schnięcie powłoki hydroizolacyjnej. Dzięki tym zaletom A.Z. Advanced Building Technologies, firma partnerska MC w Izraelu, była w stanie łatwo przekonać wykonawcę o przydatności tej rodziny produktów hydroizolacyjnych MC.
Rygorystyczne kontrole

Towarzyszący wykonawcy, który ściśle nadzorował prace natryskowe, ekspert wyznaczony przez klienta regularnie sprawdzał prawidłowe przygotowanie powierzchni i właściwe nałożenie powłoki hydroizolacyjnej. System ten wymagał również zwiększonej obecności A.Z. i MC na placu budowy. Wreszcie, prace hydroizolacyjne w kilku tunelach bliźniaczych, fundamentach mostów, ścianach oporowych, przepustach i przejściach dla pojazdów przeszły pomyślnie szereg rygorystycznych testów odbiorczych.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123