Wymiana w studiu FitX

Berlin - Niemcy

Jeszcze przed otwarciem nowego studia w Berlinie jego operator, firma FitX Deutschland GmbH z Essen, stanęła przed poważnym problemem: jastrych o powierzchni około 500 m² na parterze miał średnią wytrzymałość na zginanie wynoszącą tylko 4 N/mm² zamiast wymaganych 7 N/mm². Niezbędna była natychmiastowa renowacja - na kilka tygodni przed planowanym terminem otwarcia w sierpniu. Generalny wykonawca André Bahnsch, dyrektor zarządzający Bahnsch GmbH, zlecił wykonanie prac specjalistycznej firmie jastrychowej Sandro Schrödera w Pritzwalk - z natychmiastową datą rozpoczęcia. On z kolei z zaufaniem przedstawił wyzwanie przedstawicielowi handlowemu MC, Steffenowi Suenboldtowi, który szybko udzielił porad i pomocy, jakich wymagał specjalista ds. jastrychów.
Jastrych do zadań specjalnych

Nie tylko linia czasu w Berlinie była bardzo napięta, ale również określona wytrzymałość na zginanie F7 (7 N/mm²) była trudnym zadaniem. Osiągnięcie takich wartości "wytrzymałości na zginanie na rozciąganie" stanowi często problem dla stropów ziemno-wilgotnych, ze względu na fakt, że zagęszczanie jest z natury niskie. Gdyby jednak cel F7 nie został osiągnięty po raz drugi, byłoby to katastrofą - również dlatego, że kolejne transakcje były już wtedy opóźnione. Rozwiązanie problemu? Powerscreed. Ten wysokowydajny przyspieszacz hartowania przy produkcji, który umożliwia wczesne wchodzenie i przepracowanie, nie tylko oszczędza dużo wody, ale również znacznie zwiększa wczesne i końcowe wartości wytrzymałości materiału. Specjalne mikrokryształy o strukturze powierzchni podobnej do cementu katalizują nawodnienie cementu, przyspieszając proces jego schnięcia. Dodatkowo można stosować jastrychy o niskich wartościach współczynnika w/c, aby uzyskać dobry efekt.

Dzięki Quick Powerscreed wymiana jastrychu w studiu FitX w Berlinie spełniła wszystkie najwyższe kryteria wydajności.
Dzięki Quick Powerscreed wymiana jastrychu w studiu FitX w Berlinie spełniła wszystkie najwyższe kryteria wydajności.
© MC-Bauchemie 2018


Sformułowanie niestandardowe

Wspólnie ze specjalistą ds. jastrychów Schröder'em zespół MC opracował indywidualną mieszankę dla tego szczególnego przedsięwzięcia. Celem było zapewnienie pożądanej wytrzymałości poprzez zwiększone zastosowanie cementu w połączeniu z Powerscreed o szybkim przyspieszeniu. Ryzyko: Zastosowanie wyższych proporcji cementu może ograniczyć urabialność. Również w tym przypadku Powerscreed Rapid pokazał swoje możliwości poprzez znaczną poprawę właściwości obróbczych jastrychu, co umożliwiło całkowite ponowne ułożenie jastrychu na całej powierzchni 500 m² w ciągu zaledwie dwóch dni.

 

Prace na budowie zostały dodatkowo wsparte przez MC, aby zapewnić osiągnięcie wymaganych właściwości mechanicznych podczas procesu suszenia. Wytrzymałość na zginanie jastrychu wynosiła 6,16 N/mm² po 10 dniach i 7,56 N/mm² po 28 dniach - nie trzeba dodawać, że bardzo cieszyło to zarówno kierownika budowy, jak i klienta. W sierpniu 2018 roku studio zostało rzeczywiście otwarte zgodnie z planem.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123