Zautomatyzowana naprawa studni kanalizacyjnych

Rheinland-Pfalz - Niemcy

Rekultywacja studzienek włazowych, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, stanowi wyzwanie techniczne, ekonomiczne i organizacyjne dla operatorów sieci kanalizacyjnych i ściekowych. W końcu tylko w Niemczech trzeba naprawić i konserwować kilka milionów studzienek. Jest to tym bardziej udane, że odpowiednie know-how i wysokiej jakości systemy produktów są połączone z nowoczesną technologią. To właśnie tutaj w grę wchodzi ciężarówka MRT MC-Bauchemie. Dzięki samowystarczalnej, kompletnej instalacji można nie tylko znacznie łatwiej i szybciej, ale również bezpieczniej i taniej naprawiać wały ściekowe, jak pokazują dwa projekty z Breisgau i Nadrenii-Palatynatu.

System MRT na kołach
Konstrukcje szybów kanalizacyjnych pełnią ważną funkcję w ramach podziemnej infrastruktury ściekowej. Ponieważ są one często narażone na silne obciążenia biochemiczne i mechaniczne, muszą być chronione specjalnymi powłokami. Muszą one być co pewien czas odnawiane, aby zapewnić ich długotrwałą ochronę. W przeciwieństwie do konwencjonalnej naprawy ręcznej, zautomatyzowana technologia renowacji studzienek (MRI) firmy MC-Bauchemie pozwala zaoszczędzić wiele czasu i osiągnąć lepsze wyniki. Wspólnie ze swoją spółką zależną HDT GmbH, MC praktycznie założył system MRI na kółkach i zoptymalizował go do zastosowań mobilnych.

Ciężarówka MRI
Ciężarówka MRI
© MC-Bauchemie 2024


Rezultatem jest wózek MRT, bardzo elastyczny i samowystarczalny pojazd ratunkowy, w którym wszystkie niezbędne urządzenia i komponenty do automatycznej renowacji wałów, od przygotowania podłoża do powlekania, są zainstalowane na stałe w samochodzie ciężarowym. Wózek o masie 12 ton, którego obsługa jest wspierana przez doświadczonego operatora MRT, posiada samowystarczalne zasilanie w energię, wodę i sprężone powietrze, mieszalnik zaprawy, pompę do zaprawy oraz kompletne wyposażenie MRT. Cały proces naprawy jest automatycznie kontrolowany przez jednostkę sterującą. Dzięki temu wyposażeniu studzienki kanalizacyjne mogą być naprawiane łatwiej, szybciej i taniej niż w przypadku ręcznej renowacji studzienek, przy znacznie wyższym poziomie bezpieczeństwa pracy. Kolejną zaletą mobilnego systemu MRI, który może być wynajęty przez operatorów sieci i specjalistyczne firmy zajmujące się przetwarzaniem danych, jest jego mobilność i elastyczność. Wózek MRT może być używany zarówno do okrągłych jak i kątowych konstrukcji szybów - betonowych lub murowanych - do głębokości 10 m.

40 szybów w ciągu czterech dni
Wiosną 2017 r. zamówienie w Nadrenii-Palatynacie pokazało, jak lepsze może być wykorzystanie ciężarówki w porównaniu z ręczną renowacją wewnętrznych ścian szybu. W projekcie firmy przetwórczej BauOlymp, 40 szybów kanalizacji deszczowej o głębokości szybu od jednego do sześciu metrów zostało pokrytych powłoką w ciągu czterech dni, jak na linii montażowej. Ta rekordowa prędkość wykonania została osiągnięta m.in. dlatego, że wewnętrzne ściany szybów zostały już wcześniej przygotowane do zbliżającego się ponownego malowania. Powłoka została nałożona za pomocą jednostki przędzalniczej zamontowanej na wózku MRT, która została specjalnie opracowana do nakładania specjalnej powłoki ombranu MHP-SP firmy MC-Bauchemie. Opatentowana technologia DySC® ombranu MHP-SP sprawia, że matryca zaprawy jest stale zagęszczana i utwardzana w sposób wykraczający poza normalny proces uwodnienia. Zapewnia to silne działanie ochronne przed wpływami chemicznymi, wysoką odporność na ścieranie oraz trwałą odporność na siarczany i karbonaty.

Szybko i bezpiecznie pomimo trudnych warunków
Firma Orth & Schöpflin Freiburg GmbH wykorzystała ciężarówkę MRT do kolejnego projektu w Breisgau. W tym miejscu, w sumie w okresie pięciu tygodni, dobre czterdzieści szybów zostało całkowicie odnowionych pomimo trudnych warunków pogodowych, które zmieniały się między intensywnymi upałami powyżej 30 stopni Celsjusza a ciągłymi opadami deszczu przez wiele dni. Ponadto, niektóre z tych miejsc znajdowały się na terenach wiejskich, które były trudno dostępne. W pierwszej fazie, w czerwcu 2017 roku, szyby zostały fachowo przygotowane. Ponieważ wewnętrzne ściany szybów zostały pokryte warstwą powierzchniową o wysokiej wytrzymałości, ale o wysokiej zawartości siarczanów, która okazała się niezwykle trudna do usunięcia, zamiast standardowego urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej MRI zastosowano jeszcze bardziej efektywne urządzenie, które umożliwia wysokociśnieniowe dysze wodne o ciśnieniu 500 barów z dodatkiem granulatu. Za pomocą urządzenia MRT Blaster HP można uzyskać ciśnienie wody do 2.500 barów i usunąć uszkodzone stare powłoki lub powierzchnie o niskiej nośności. W ten sposób osiągnięto niezbędną nośność powierzchniową dla późniejszego pokrycia zaprawą. W drugiej fazie projektu, pomimo opisanych powyżej niekorzystnych warunków, do początku sierpnia 2017 r. wykonywano prace powlekające przy pomocy Jednostki Przędzalniczej MRT Truck MRT. W ten sposób mobilna jednostka okazała się być idealnym partnerem w rehabilitacji wałów również i tutaj.

Więcej niż dwa razy szybciej
Dzięki wózkowi MRT firmy MC-Bauchemie wejścia do szybu są zminimalizowane, a nawet trudne technicznie i niebezpieczne prace na pionowych ścianach szybu mogą być wykonywane automatycznie. Oprócz oszczędności czasu i kosztów, osiągana jest wysoka, w pełni powtarzalna jakość. Nawet jeśli rekordowe osiągi, jak w projekcie w Nadrenii-Palatynacie, można osiągnąć tylko w idealnych warunkach, "normalne osiągi" samochodu ciężarowego MRT sprawiają, że trzeba usiąść i zwrócić na siebie uwagę. Ponieważ nawet jeśli przygotowanie podziemne odbywa się przy użyciu samej ciężarówki, średnia dzienna wydajność czterech szybów jest realistyczna. Jest to doskonała wartość, zwłaszcza gdy porównuje się tę wydajność z rezultatem pracy ręcznej, gdzie średnio jeden do maksymalnie dwóch wałów może być zrehabilitowany dziennie.

To sprawia, że ciężarówka MRT jest ważnym narzędziem w rehabilitacji studzienek kanalizacyjnych. Zadanie to stanie się w najbliższych latach coraz większym wyzwaniem dla operatorów sieci kanalizacyjnych i odwadniających. Przyczynia się do tego rosnący wiek istniejących obiektów, a także zmniejszenie ilości wody w kanalizacji przy jednoczesnym utrzymaniu stałej ilości substancji stałych i zanieczyszczeń wprowadzanych do systemu. Ale nie tylko w gminie

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123