Wyzwania i Rozwiązania

Wraz ze znacznym wzrostem zużycia wody oraz niedoborem zasobów wodnych, oczyszczanie ścieków staje się coraz ważniejsze. Obiekty te są stale narażone na uszkodzenia ze względu na ich codzienne użytkowanie, co stanowi istotne wyzwanie zarówno dla ich budowy, jak i naprawy. Niezależnie od tego, czy jesteś operatorem instalacji, specjalistą, projektantem lub wykonawcą, od wstępnego planowania po kontrolę końcową, będziemy wspierać Cię naszą wiedzą, doświadczeniem i zrównoważonymi systemami produktów dopasowanymi do Twoich potrzeb.

OCHRONA ZBROJONEGO BETONU PRZED DUŻYMI NAPRĘŻENIAMI MECHANICZNYMI

Protection of reinforced concrete sewage structures from heavy mechanical attack
Protection of reinforced concrete sewage structures from heavy mechanical attack
Protection of reinforced concrete sewage structures from heavy mechanical attack
Wysokowydajne powłoki MC zapewniające optymalną ochronę

W kanałach wlotowych, sitach gruboziarnistych i drobnoziarnistych, osadnikach piaskowych, czy stacjach podnoszenia pomp śrubowych beton zbrojony musi codziennie wytrzymywać bardzo wysokie zużycie mechaniczne. Może to prowadzić do zmniejszenia wydajności, a zwłaszcza w stacjach podnoszenia pomp śrubowych, do wzrostu kosztów energii.

Dzięki MC-RIM PROTECT-MR, mineralnej powłoce wysoce odpornej na ścieranie, powierzchnie ścian i podłóg są idealnie chronione przed ścieraniem mechanicznym. Powłoka nadaje się szczególnie do precyzyjnego nakładania w korytkach śrub, podczas gdy śruba nadal się obraca. Do naprawy ścieżek zgarniaczy, które wymagają grubszej warstwy ochronnej, oferujemy wysoce odporny na siarczany materiał ochronny MC-RIM PROTECT H, produkt specjalnie opracowany do tego typu zastosowań.

TRWAŁA NAPRAWA I OCHRONA OTWARTYCH ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI

Długotrwała ochrona dzięki MC-RIM PROTECT

Beton zbrojony jest najczęściej stosowanym materiałem do konstrukcji takich jak piaskowniki, zbiorniki przelewowe, osadniki wstępne, wtórne oraz osadniki na osad czynny, obiekty doprowadzające, czy zagęszczające osad. Ze względu na ich ciągłe i intensywne użytkowanie, powierzchnie ścian i podłóg narażone są na liczne obciążenia fizyczne i chemiczne. W dłuższej perspektywie mogą one uszkodzić konstrukcję nośną, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do całkowitej awarii.

 

MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-ST lub MC-RIM PROTECT-H oferuje idealne rozwiązanie do naprawy otwartych zbiorników i basenów zgodnie z surowymi wymogami dotyczącymi oczyszczalni ścieków. Aby maksymalnie ograniczyć, cały proces naprawy musi zostać przeprowadzony tak szybko, jak to możliwe. Spełniając te wymagania, nasza sprawdzona linia produktów MC-RIM została certyfikowana przez niezależne instytuty badawcze, zaświadczające ich żywotność ponad 30 lat.

NIEZAWODNA OCHRONA KONSTRUKCJI

Trwała ochrona powierzchni przed korozją biogennego kwasu siarkowego

Żelbet jest narażony na ataki chemiczne zwłaszcza w strefach gazowych zamkniętych konstrukcji, takich jak zbiorniki napowietrzające, zagęszczacze osadów, zbiorniki fermentacyjne i wieże. Przyczyną jest proces degradacji bakterii, który tworzy gazowy siarkowodór (H2S). Transformacja bakteryjna prowadzi do powstawania kwasu siarkowego, co powoduje znaczny atak korozyjny na strukturę (korozja biogennego kwasu siarkowego - BSAC). Produkty powłokowe i budowlane na bazie minerałów nie są w stanie zapewnić odporności i sprężystości niezbędnej do przeciwdziałania temu ścieraniu.

 

Rozwiązanie stanowi MC-PowerPro HCR, duroelastyczna, dwuskładnikowa żywica reakcyjna. Powłoka łączy wyjątkową odporność na kwas z właściwościami mostkującymi pęknięcia, zapewniając w ten sposób niezawodną ochronę przed BSAC. Połączenie MC-RIM PROTECT lub MC-RIM PROTECT-ST z MC-PowerPro HCR zapewnia szczególnie trwałą ochronę powierzchni zbrojonego betonu w zamkniętych konstrukcjach stosowanych w oczyszczaniu ścieków.

.

USZCZELNIANIE PĘKNIĘĆ I KONSERWACJA BUDOWLI

Sealing of cracks and preservation of concrete sewage structures
Sealing of cracks and preservation of concrete sewage structures
Sealing of cracks and preservation of concrete sewage structures
Hydroizolacja budowli za pomocą wysokowydajnych systemów wtryskowych

Konstrukcje kanalizacyjne są w bezpośrednim kontakcie z podłożem i wodą gruntową. Dlatego muszą być zabezpieczone przed wyciekiem, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska przez nieoczyszczone ścieki. W przypadku wystąpienia pęknięć zagrożone jest nie tylko środowisko, ale bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji. Dzięki rodzinie produktów MC-Inject MC-Bauchemie zapewnia wysokowydajne, sprawdzone systemy wtryskowe dla tego typu wyzwań.

 

Kliknij tutaj aby poznać szeroką gamę produktów oraz wiedzę opartą na naszym wieloletnim doświadczeniu aplikacji wtryskowych uszczelniających i stabilizujących.

NAPRAWA USZKODZONYCH POŁĄCZEŃ

Niezawodna naprawa za pomocą sprawdzonych uszczelniaczy i profili MC

Połączenia mają kluczowe znaczenie dla integralności struktur ściekowych. Mając na uwadze, że szczeliwa na bazie poliuretanu są poddawane tym samym procesom ścierania jak wysokowartościowe powłoki stosowane do ścian i podłóg, istotne jest, aby wybrać właściwe systemy połączeń.

 

Od dziesięcioleci elastyczne szczeliwa poliuretanowe, takie jak Mycoflex 450, są z powodzeniem stosowane w zbiornikach otwartych wykazując odporność na ciśnienie i przepływ wody, a także typowe procesy chemiczne i mikroorganizmy. Jeśli złącza są narażone na szerszy zakres procesów chemicznych, system Mycoflex Resyst zapewnia optymalną ochronę.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123