Posadzki przemysłowe

Powierzchnie betonowe występujące na parkingach wielopoziomowych i podziemnych można podzielić na płyty denne, stropy pośrednie, stropodachy zewnętrzne i rampy. Powłoki posadzkowe na tych czterech rodzajach konstrukcji narażone są na zróżnicowane obciążenia, dlatego muszą one spełniać różne wymagania techniczne.

Stropodachy i inne powierzchnie odkryte

Na otwartych stropodachach, które wystawione są na działanie czynników atmosferycznych występuje wiele obciążeń, które nie występują w przypadku powierzchni wewnętrznych lub nie są na powierzchniach wewnętrznych tak intensywne. Należą do nich ciepło pochodzące od promieniowania słonecznego, promieniowanie UV i gwałtowne zmiany temperatury np. podczas burz. Wiele regionów geograficznych w okresie zimowym doświadcza również niskich temepratur, występuje ooblodzenie i opady śniegu. Systemy zabezpieczenia klasy OS 10 i OS 11 są stosowane jako powłoki zabezpieczające na zewnętrznych narażonych na działanie promieni słonecznych nawierzchniach w Europie Środkowej, ale również wielu innych lokalizacjach.

Rampy

Na rampach zarówno parkingów wielopoziomowych, jak i podziemnych, warstwy ścieralne powłoki posadzkowej narażone są na duże obciążenia mechaniczne spowodowane przyspieszaniem i hamowaniem pojazdów. W związku z tym na takich powierzchniach często stosuje się systemy powłok o wysokiej odporności na ścieranie, często w połączeniu ze starannie osadzonymi, twardymi kruszywami, suchym piaskiem kwarcowym dla nadania antypoślizgowego charakteru (system OS 8)

Stropy pośrednie

Największą powierzchnię parkingów wielopoziomowych stanowią płyty stropów pośrednich. Na parkingach wielopoziomowych wyniesionych poszczególne poziomy parkingów są zazwyczaj otwarte po bokach, podczas gdy na parkingach podziemnych są one zamknięte. Poziomy pośrednie są domeną wytrzymałych żywic epoksydowych i powłok KineticBoost® (OS 8), czasami w połączeniu z systemami iniekcyjnego uszczelniania rys. Niektórzy specjaliści preferują jednak również na tych powierzchniach powłoki mostkujące rysy klasy OS 10 i OS 11.

Żelbetowe płyty denne

W przypadku żelbetowych płyt dennych parkingów wielopoziomowych, projektanci i architekci zazwyczaj wybierają odporne żywice epoksydowe lub systemy KineticBoost® (OS 8). Takie powierzchnie muszą być szczególnie starannie oczyszczone i uszczelnione przed działeniem wody gruntowej po to, aby zapewnić trwałe i długotrwałe połączenie.

 

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123