System ochrony powierzchni OS 10: MC-FLEX 2299

System ochrony powierzchni OS 10: MC-FLEX 2299 jest odporna na działanie dużych sił ścinających i poprzecznych oraz posiada dużą zdolność mostkowania pęknięć. Może być stosowany w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, w których występują ekstremalne zmiany temperatury / mróz.

System ochrony powierzchni OS 10: MC-FLEX 2299
Lp. Budowa systemu /Struktura Produkt Zużycie
1 Grunt MC-DUR 1200 VK około 300 g/m²
2 Szpachlówka MC-DUR 1200 VK + piasek kwarcowy 0.1–0.3 mm + środek tiksotropowy MC-Stellmittel TX 19 (1 - 3 %) około 600 g/m² + około 600 g/m²
3 Zasypka pośrednia MC-Spezialsand WR około 550 g/m²
4 Warstwa hydroizolacyjna MC-FLEX 2299 + środek tiksotropowy MC-Stellmittel TX 19 (1 - 3 %) około 2,400 g/m²
5 Grunt pośredni Mycoflex 251 około 90 g/m²
6 Warstwa ścieralna MC-DUR 2210 + piasek kwarcowy 0.1–0.3 mm + środek tiksotropowy MC-Stellmittel TX 19 (1 - 3 %) około 1,600 g/m² + około 160 g/m²
Zasypka antypoślizgowa Piasek kwarcowy Do wysycenia
7 Górna warstwa zamykająca MC-DUR 1252 około 700–800 g/m²

Tools

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123