System ochrony powierzchni OS 8: MC-DUR 1252

System ochrony powierzchni OS 8: MC-DUR 1252 jest powłoką twardo - elastyczną o wysokiej trwałości mechaniczną i odporności na ścieranie, mostkuje statyczne pęknięcia skurczowe o rozwartości do 0,15 mm. Jest odporna na działnie podwyższonej wilgoci zawartej w podłozu betonowym.

System ochrony powierzchni OS 8: MC-DUR 1252
Lp. Budowa systemu /Struktura Produkt Zużycie
1 Grunt MC-DUR 1200 VK około 300 g/m²
2 Szpachlówka MC-DUR 1200 VK + piasek kwarcowy 0.1–0.3 mm + środek tiksotropowy MC-Stellmittel TX 19 (1 - 3 %) około 600 g/m² + około 600 g/m²
3 Warstwa ścieralna MC-DUR 1252 + piasek kwarcowy 0.1–0.3 mm + środek tiksotropowy MC-Stellmittel TX 19 (1 - 3 %) około 1,500 g/m² + około 750 g/m²
Zasypka antypoślizgowa Piasek kwarcowy Do wysycenia
4 Górna warstwa zamykająca MC-DUR 1252 około 700–800 g/m²

Tools

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123