System ochrony powierzchni OS 8: MC-Floor TopSpeed flex

System ochrony powierzchni OS 8: MC-Floor TopSpeed flex jest odporna na działanie bardzo dużych siły ścinających i poprzecznych. Posiada zdolność do kompensacji rys statycznych, aplikacja i utwardzanie jest bardzo szybkie, system jest odporny na podciąganie wilgoci. Powłoka jest odporna na działnie promieniowania UV i może być stosowana w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Można aplikować w niekorzystnych warunkach pogodowych.

System ochrony powierzchni OS 8: MC-Floor TopSpeed flex
Lp. Budowa systemu /Struktura Produkt Zużycie
1 Grunt MC-Floor TopSpeed SC około 300 g/m²
2 Szpachlówka (w razie potrzeby) MC-Floor TopSpeed SC + piasek kwarcowy 0.1–0.3 mm + środek tiksotropowy MC-Stellmittel TX 19 (1 - 3 %) około 600 g/m² + około 600 g/m²
3 Powłoka pośrednia mostkująca rysy MC-Floor TopSpeed flex + środek tiksotropowy MC-Stellmittel TX 19 (1 - 3 %) około 400 g/m²
4 Warstwa ścieralna MC-Floor TopSpeed + środek tiksotropowy MC-Stellmittel TX 19 (1 - 3 %) około 400 g/m²
Zasypka antypoślizgowa Piasek kwarcowy Do wysycenia
5 Górna warstwa zamykająca MC-Floor TopSpeed około 500 g/m²

Tools

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123