System ochrony powierzchni OS 8: MC-Floor TopSpeed

System ochrony powierzchni OS 8: MC-Floor TopSpeed z powłoką sztywną, bardzo wysoką odpornością mechaniczną, bardzo łatwym czyszczeniem wg EN 11998, bardzo krótkim czasem utwardzania do końcowej wytrzymałości, całkowicie odporny na działnie promieniowania UV i żółknięcie oraz otwarty na dyfuzję pary wodnej.

System ochrony powierzchni OS 8: MC-Floor TopSpeed
Lp. Budowa systemu /Struktura Produkt Zużycie
1 Grunt MC-Floor TopSpeed SC około 300 g/m²
2 Szpachlówka MC-Floor TopSpeed SC + piasek kwarcowy 0.1–0.3 mm około 600 g/m² + około 600 g/m²
3 Warstwa ścieralna MC-Floor TopSpeed SC + piasek kwarcowy 0.1–0.3 mm około 900 g/m² + około 900 g/m²
Zasypka antypoślizgowa Piasek kwarcowy Do wysycenia
4 Górna warstwa zamykająca MC-Floor TopSpeed około 500 g/m²

Tools

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123