Nowy obiekt na terenie MC's Bottrop

17.12.2018

Wielki projekt budowy nowego budynku w głównej siedzibie MC został pomyślnie zakończony. Krok po kroku, dzięki nowemu obiektowi o powierzchni ponad 3.000 m², uzupełnionemu całą serią modernizacji i rozbudowy strukturalnej, MC zapewnił sobie znaczące zwiększenie powierzchni. Elewacja nowego budynku o atrakcyjnym wyglądzie, wykonana z betonu węglowego, jest dość efektowna.
Wraz z ukończeniem w marcu 2015 r. nowej strefy wejściowej z portiernią i wagą dla samochodów ciężarowych, planowana od dawna modernizacja zakładu firmy MC w Bottrop weszła wreszcie w życie. Jednak kierownicy projektu mieli jeszcze przed sobą kilka trudnych lat. Różne części terenu musiały zostać odpowiednio dostosowane do obecnych i przyszłych wymagań, a w ramach rozbudowy biura i zaplecza logistycznego powstał zupełnie nowy budynek. Po zakończeniu fazy planowania i odbioru, w styczniu 2016 r. rozpoczęto prace konstrukcyjne związane z budową stanu surowego budynku.
Rozbudowa budynku z trwającą eksploatacją

Aby zminimalizować wpływ na dostawy w trakcie budowy, prace wstępne zostały przeprowadzone w dwóch fazach. W pierwszym etapie, w lipcu 2016 roku, zbudowano i oddano do użytku sześć z dwunastu planowanych ramp załadunkowych. Sześć dodatkowych ramp zostało następnie oddanych do użytku w grudniu 2016 roku. Już w marcu 2017 roku oddano do użytku również 1.100 m² powierzchni magazynowej i logistycznej na parterze oraz 1.200 m² na pierwszym piętrze nowego budynku. Oznacza to, że duża część nowego obiektu była już użytkowana zgodnie z jego przeznaczeniem. Piętro biurowe o powierzchni 800 m² miało zostać zajęte w późniejszym terminie. "Cały projekt stanowił duże wyzwanie i chcielibyśmy podziękować naszemu zespołowi projektowemu za sprawne i udane wykonanie wszystkich prac", skomentowali wspólnie dwaj dyrektorzy zarządzający MC, Nicolaus Müller i dr Ekkehard zur Mühlen. W fazie budowy konieczna była nie tylko koordynacja działań wielu branż i przedsiębiorstw, ale również zapewnienie nieprzerwanej pracy magazynu i logistyki.
Architektura jako stwierdzenie

Pracom projektowym konsekwentnie towarzyszyły ożywione wewnętrzne dyskusje w MC w związku z projektowaniem fasady budynku od strony frontowej. W połowie 2016 r. kierownictwo zdecydowało się na unikalną koncepcję fasady wykonanej ze specjalnych płyt betonowych i elementów szklanych według projektu architektów z Bochum SSP AG. "Koncepcja ta oferowała imponującą symbiozę, łącząc solidną i estetyczną betonową konstrukcję nośną z lekką szklaną konstrukcją nośną. Ładnie odzwierciedla ona naszą filozofię przedsiębiorstwa", wyjaśnia Nicolaus Müller. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rezultatu - stworzyliśmy elegancki budynek, który zarówno godzi, jak i harmonizuje krajobraz miejsca, który przez dziesięciolecia rozwijał się raczej organicznie".
Szklana nadbudówka budynku, w którym znajduje się piętro biurowe, symbolizuje przyszłość charakteryzującą się przejrzystością, przejrzystością i swobodną komunikacją. Oferuje dużo światła, a dzięki przyjętej koncepcji wnętrza zapewnia szybką i łatwą wymianę informacji między ludźmi. Szczególną cechą jest niezwykły design dwóch niższych kondygnacji nowego budynku: Ich antracytowe elementy fasadowe, wykonane z betonu zbrojonego włóknami szklanymi, symbolizują solidne fundamenty, na których opiera się MC - dziesięciolecia gromadzenia wiedzy i osiągnięć technologicznych, które nieustannie stanowią podstawę sukcesu firmy MC.
Zaawansowane technologicznie panele elewacyjne

Elementy elewacyjne mają stanowić mocny akcent podkreślający przywiązanie MC do estetyki i doskonałości w technologii betonowej i budownictwie jako takim. Produkcja unikalnych paneli elewacyjnych użytych w projekcie została powierzona Grupie Hering. W ramach działu Betonu Architektonicznego firma z Burbach w Niemczech łączy innowacyjne koncepcje materiałowe z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu fasad z betonu. Również dlatego, że wdrożenie specyfikacji projektowych wymagało przyjęcia specjalnie dostosowanego podejścia. Dlatego też projekt został wsparty przez Instytut Budownictwa Masywnego (IBM - Institut für Massivbau) przy Uniwersytecie Naukowo-Technicznym RWTH Aachen.
Beton zbrojony włóknami - unikalny materiał

Beton zbrojony włóknami stał się od dawna materiałem budowlanym dla lekkich płyt elewacyjnych. Płyty stosowane w nowym budynku w Bottrop mają grubość 3 cm i wymiary od 0,50 x 0,77 do 1,13 x 3,67 metra. Zostały wyprodukowane dwa różne rodzaje: Ślepe panele elewacyjne, w które wpleciona została drobno tkana, impregnowana gumą tkanina węglowa o wielkości oczek ok. 2 cm oraz panele perforowane, które zostały wzmocnione grubo tkaną, impregnowaną gumą tkaniną węglową o wielkości oczek ok. 15 cm. W celu uzyskania takiej samej wytrzymałości wzmocnienia jak w przypadku płyt ślepych zastosowano w tym drugim przypadku grubsze pojedyncze pasma. Zastosowany beton był bardzo drobnoziarnisty, samozagęszczalny i wysokowytrzymały, o maksymalnej wielkości kruszywa 5 mm. Domieszki MC - wysokosprawny superplastyfikator MC-PowerFlow 3130, reduktor skurczu Centrament SRA 1 oraz glinokrzemian Centrilit NC II - zastosowano zarówno do poprawy jednorodności i gęstości betonu, jak i do zwiększenia jego wartości wytrzymałości na ściskanie i zginanie. Zastosowano również utwardzacz Emcoril Compact top, który zapobiega szybkiemu wysychaniu i zmniejsza skurcz fizyczny, oraz Nisiwa L do hydrofobizacji zakwaszonych płyt elewacyjnych. "Wspólnie z zarządem zdecydowaliśmy się nie stosować impregnacji i opowiedzieliśmy się za hydrofobizacją w celu zachowania naturalnego wyglądu betonu. W ten sposób elementy betonowe błyszczą i świecą się w słońcu, nadając powierzchni antracytowej naturalny połysk", mówi dr Jana Schütten, która pracuje jako Global Product Manager w MC-Bauchemie i jest odpowiedzialna za obszary utwardzania betonu, środki hydrofobowe i kosmetyki do betonu. Współdziałanie wszystkich tych różnorodnych produktów zapewniło osiągnięcie ostatecznego celu, jakim jest stworzenie betonu o wysokiej gęstości i wytrzymałości, który jednocześnie odznaczał się wysoką jakością i estetyką powierzchni.
W fabryce prefabrykatów firmy Hering wyprodukowano w sumie 409 elementów, w tym 30 egzemplarzy dla IBM w RWTH Aachen. Przedmiotowy wydział uniwersytecki należycie je przetestował, przedkładając niezależną analizę w celu uzyskania wymaganego jednokrotnego zezwolenia urzędu budowlanego. Po wydaniu tego zezwolenia pod koniec lutego 2018 r. produkcja ruszyła pełną parą. Późną jesienią 2018 r. ostatnie panele zostały ostatecznie zamontowane przez wyspecjalizowanego montera fasad, firmę Hölscher Metallbau z Geeste.
Najuczciwszy z betonów fair-faced

Nie trzeba dodawać, że tak samo duży nacisk należało położyć na wewnętrzne walory budynku, jak na jego wyjątkową zewnętrzną stronę. Wewnątrz, betonowe powierzchnie sześciu ścian i 20 kolumn w strefie wejściowej, jak również w biurach działów Process Management, Concrete Industry i Product Management miały zachować swój naturalny, fair-facketowy wygląd. Niestety, przy produkcji takich powierzchni nigdy nie można wykluczyć skaz powierzchniowych, w wyniku czego pory, kieszenie żwirowe, otwory dystansowe i lekko popękane krawędzie miały wygląd zewnętrzny. Dlatego też firma Beko Betondesign z Düren otrzymała zlecenie na usunięcie wad przy użyciu betonowych produktów kosmetycznych systemu Emcefix firmy MC. Dzięki starannemu kosmetycznemu retuszowi betonu uzyskano idealne dopasowanie, zarówno wypełnione, jak i niewypełnione powierzchnie betonowe zyskały wygląd delikatnego, jednorodnego wykończenia powierzchni.
Dodatkową atrakcją są trzy ściany w biurach i salach konferencyjnych, które zostały wzbogacone o system "Marble Cosmetics" firmy MC. Za pomocą szlachetnego wypełniacza Emcefix-Spachtel F, dostępnego w siedmiu różnych odcieniach, oraz przezroczystego szkliwa czystego MC-Color Proof, uzyskano powierzchnie mętne i marmurowe o betonowym wyglądzie. Dzięki temu doświadczenie firmy MC znalazło wyraz również we wnętrzu budynku.
Nowoczesna koncepcja przestrzenna

Na nowe piętro biurowe zostały przeniesione zarządzanie procesami, logistyka i cały dział przemysłu betonowego. "Ponieważ te działy na co dzień ściśle ze sobą współpracują, ta integracja przestrzenna oferuje wiele korzyści i synergii", komentuje dr Ekkehard zur Mühlen. Plan pomieszczeń idealnie odzwierciedla powiązany segment łańcucha dostaw. Przestrzeń składa się z nowoczesnych, ergonomicznie zaprojektowanych biur pojedynczych, podwójnych i grupowych i ma na celu wspieranie komunikacji międzywydziałowej i szybkiego podejmowania decyzji przy niewielkich odległościach pomiędzy ważnymi funkcjami interfejsu. Nowoczesny projekt open-plan umożliwia kontakt wzrokowy i ma na celu wzmocnienie ducha zespołowego i interakcji społecznej, jak również efektywnej i skutecznej współpracy. Dodatkowe środki ochrony wizualnej i akustycznej, jak również indywidualne odosobnienia stwarzają optymalne warunki dla skoncentrowanej pracy i prywatności. Firmowe kolory niebieski i pomarańczowy wprowadzają świeże akcenty kolorystyczne do wystroju wnętrza i podkreślają tożsamość korporacyjną MC. Prace wewnętrzne na piętrze biurowym rozpoczęły się we wrześniu 2017 r., miejsca pracy były gotowe do przyjęcia osób w październiku 2018 r., a przeprowadzka wewnątrz firmy trwała zaledwie 48 godzin. 

"Ogromne osiągnięcie logistyczne dla wszystkich zainteresowanych", podkreśla dyrektor zarządzający Dr. Ekkehard zur Mühlen i kontynuuje: "Konsolidacja przestrzenna tych działów oferuje wiele korzyści i synergii, ponieważ na co dzień ściśle ze sobą współpracują". W ten sposób planowanie przestrzenne w optymalny sposób odzwierciedla część łańcucha dostaw.
Zaangażowanie na rzecz lokalizacji Bottrop

Od tego czasu MC-Bauchemie nadało szczególny akcent architektoniczny w strefie przemysłowej Am Kruppwald, symbolizując zarówno przeszłość, jak i przyszłość firmy. "Jesteśmy przekonani, że dzięki temu nowemu budynkowi zrobiliśmy kolejny ważny krok w modernizacji naszej firmy", podkreśla Nicolaus Müller, z którym w 2017 r. kierownictwo firmy przejęło odpowiedzialność w rodzinnym przedsiębiorstwie trzecie pokolenie.

Widok na nowy ukończony budynek MC w Bottrop w połowie października 2018 roku.
Widok na nowy ukończony budynek MC w Bottrop w połowie października 2018 roku.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123