Właściwości

  • Zwiększa jednolitość betonu
  • Zmniejsza tarcie wewnętrzne w betonie
  • Zmniejsza skurcz suchy cementowych materiałów budowlanych
  • Wolne od elementów sprzyjających korozji

Obszary zastosowań

  • Jastrychy cementowe
  • Elementy prefabrykowane
  • Beton wysokowydajny

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123