Zrównoważony rozwój w MC

MC-Bauchemie była jedną z pierwszych firm w branży chemii budowlanej, która trzy dekady temu wprowadziła system zarządzania środowiskowego. Od tego czasu w oparciu o liczne programy, wspierające środowisko dążymy do tego, aby stale poprawiać naszą wydajność materiałową i energetyczną przy jednoczesnej redukcji emisji i ilości odpadów. Dzięki licznym projektom badawczym oraz wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów i systemów produktowych wielokrotnie udowodniliśmy, że zrównoważone rozwiązania mogą przejść z teorii do praktyki. W ten sposób nie tylko chronimy środowisko, klimat i zasoby naturalne, ale także przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju.Szansa na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

„Już dziś myśleć o technologiach jutra” - to nasze credo od wielu dziesięcioleci.  Nasze najnowsze innowacje, Earth Friendly Concrete (EFC) oraz przyjazny dla środowiska klej do płytek Botagreen, dowodzą, że motto to znajduje odzwierciedlenie również w kontekście zrównoważonego rozwoju. Nie postrzegamy działań mających na celu ochronę zasobów jako brzemienia, lecz jako szansę na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

 

Nicolaus Müller, Dyrektor Zarządzający MC-Bauchemie

Pracownicy MC zaangażowani w zrównoważony rozwój firmy

 • Michael Schilf

  "Zrównoważony rozwój w produkcji to zarówno obowiązek, jak i wolny wybór. Certyfikat DIN ISO 14001 oraz certyfikat EMAS zobowiązuje nas do tego, aby procesy takie jak planowanie i tworzenie linii produkcyjnych były wydajne i zrównoważone. Dotyczy to również odpowiedzialnego korzystania z zasobów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda oraz surowce. Jednym z przykładów jest gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym, co pozwala zredukować ilość odpadów. Wszystko to wykonujemy w oparciu o ukierunkowany monitoring i regularne audyty naszych zakładów produkcyjnych." Michael Schilf, Kierownik Działu Produkcyjnego i Zarządzania Środowiskiem

 • Karsten Koppe

  "Zrównoważony rozwój jest dla nas bardzo ważnym zagadnieniem a jego ranga stale rośnie. Prowadzimy badania nad innowacjami w zakresie druku 3D w betonie, materiałów bezcementowych, aktywizacji surowców wtórnych, a także ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki. Tematy te są równie ważne jak wykorzystanie domieszek do betonu, które oszczędzają nasze zasoby naturalne we wszystkich naszych recepturach."
  dr Karsten Koppe, Kierownik Laboratorium: Mineralne materiały budowlane

 • Carsten Striepecke

  "Od wielu lat korzystamy z floty pojazdów spełniających obecnie najlepszy standard emisji spalin (norma Euro 6). Ponadto, jako zespół stale pracujemy nad dalszą redukcją naszych emisji, np. poprzez przeniesienie części transportów z dróg na kolej lub poprawę bilansu energetycznego naszych magazynów wysokiego składowania."
  Carsten Striepecke, Kierownik Działu Logistyki

Co do tej pory udało nam się osiągnąć?

Symbole certyfikacyjne powiązane ze zrównoważonym rozwojem

 • ISO 14001

  MC-Bauchemie posiada certyfikat zgodny z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001, która określa respektowane na całym świecie wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego i jest częścią zbioru norm, w skład którego wchodzi wiele innych dyrektyw, dotyczących różnych obszarów zarządzania środowiskiem.

 • Certyfikat EMAS

  Od ponad dwóch dekad MC co roku bierze udział w audycie ekologicznym EMAS, przeprowadzanym przez rzeczoznawcę ds. ochrony środowiska EMAS w oparciu o rozporządzenie, opracowane przez Unię Europejską. Wyniki tych audytów publikowane są w deklaracji środowiskowej.

 • Symbol Bio

  Symbolem „Bio“ wyróżnione są nasze środki antyadhezyjne z serii Ortolan Bio, a także wybrane produkty z linii Ortolan Basic, Classic oraz Extra. Wszystkie spełniają najwyższe standardy środowiskowe oraz związane z nimi kryteria DGNB (niemiecki system oceny wielokryterialnej budynków).

 • CLIENT II

  W ramach projektu "CLIENT II – Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Zrównoważonych Innowacji" Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) wspiera zorientowaną na zapotrzebowanie współpracę badawczą z wybranymi krajami nowo uprzemysłowionymi i rozwijającymi się, jak np. niemiecko-ghański projekt INFRACOST, w którym udział bierze również firma MC.

 • Neutralność klimatyczna (niem. Klimaneutral)

  MC kompensuje emisję dwutlenku węgla, powstałą w wyniku drukowania magazynu dla klientów i pracowników MC aktiv poprzez wspieranie projektu dot. ochrony klimatu uznanego przez ClimatePartner. Znak ClimatePartner jest gwarancją neutralności klimatycznej naszego czasopisma. Ponadto MC aktiv jest drukowany na papierze pochodzącym z certyfikowanej przez FSC zrównoważonej gospodarki leśnej.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123