Właściwości

 • Bez alkaliów
 • Powoduje szybkie ustawienie
 • Niewielki wpływ na końcową wytrzymałość
 • Przyspiesza procesy robocze, dopuszczając grubość warstwy od 15 do 20 cm na każdym etapie pracy
 • Ogranicza powstawanie pyłu
 • Pozwala na przyspieszanie betonu o dużej gęstości
 • Płynny

Obszary zastosowań

 • Beton natryskowy nakładany metodą natrysku na sucho lub na mokro
 • Stabilizacja w konstrukcjach tuneli i górnictwie
 • Tymczasowa stabilizacja powierzchni skalnej
 • Stabilizacje na stokach górskich

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123