Właściwości

 • Specyficzne warunki glebowe w tunelach z dostępem do wody
 • Zwiększa szczelność gleby
 • Zmniejsza moment obrotowy głowicy wiercącej i zużycie energii
 • Poprawia usuwanie gleby
 • Zmniejsza zużycie narzędzi wiertniczych
 • Zmniejsza obciążenie pyłem
 • Efektywny kosztowo
 • Przyjazny dla środowiska i łatwo ulegający biodegradacji

Obszary zastosowań

 • Uzdatnianie gleby w maszynach do wiercenia tuneli z ekranem wyrównującym ciśnienie ziemskie (EPB)
 • Gleby przepuszczalne z dostępem do wody
 • Góry w luźnej skale o szerokim spektrum uziarnienia

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123