Właściwości

  • Optymalne przygotowanie gleby i prędkość jazdy TBM w miękkim podłożu z dostępem do wody
  • Bardzo wysoka zdolność pochłaniania wody
  • Gotowy do użycia
  • Poprawia usuwanie gleby
  • Wysoka nieprzepuszczalność klimatyzowanej gleby
  • Efektywne kosztowo dozowanie
  • Przyjazny dla środowiska i ulegający biodegradacji

Obszary zastosowań

  • Uzdatnianie gleby w maszynach do wiercenia tuneli z ekranem wyrównującym ciśnienie ziemskie (EPB)
  • Gleby wysoko przepuszczalne z dostępem do wody
  • Luźna skała z sypiącymi się piaskami

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123