Właściwości

  • Wysoka elastyczność i wytrzymałość na zerwanie
  • Trwała wodoszczelność i dyfuzyjność pary wodnej
  • Wysoka odporność na zasady, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Stosowane w technice natrysku na sucho
  • Doskonała przyczepność do elementów betonowych i stalowych

Obszary zastosowań

  • Na betonie natryskowym lub wylewanym z jednopowłokowych konstrukcji tunelowych
  • Pomiędzy 2 warstwami betonu w konstrukcjach sandwiczowych
  • Jako zamiennik konwencjonalnych membran hydroizolacyjnych
  • Klejenie na membranach stalowych i blaszanych w miejscach styku, w celu stworzenia trwałego przejścia pomiędzy różnymi systemami hydroizolacji (np. w przejściu poprzecznym)

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123