Właściwości

  • Ochrona przed przebiciem materiału
  • Opiera się znacznej presji
  • Dobre właściwości smarne
  • Doskonała pompowalność
  • Odporny na ogień
  • Zrównoważony, przyjazny dla środowiska

Obszary zastosowań

  • Uszczelka tylna osłony do maszyn do wiercenia tuneli z osłonami
  • Poprzez szczotki, które można umieścić pomiędzy segmentem a osłoną

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123