Właściwości

 • Nie zawiera alkaliów
 • Powoduje szybkie ustawienie
 • Niewielkie zmniejszenie siły końcowej
 • Przyspiesza proces roboczy, umożliwiając grubość warstwy od 15 do 20 cm w jednym przejściu roboczym
 • Ogranicza powstawanie pyłu
 • Możliwe przyspieszenie betonu o większej konsystencji
 • Płynny

Obszary zastosowań

 • Beton natryskowy nakładany na sucho lub na mokro
 • Stabilizacja w budowie tuneli i górnictwie
 • Tymczasowe stabilizacje powierzchni skał
 • Stabilizacja zboczy

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123