Właściwości

  • Przedłuża urabialność zaprawy do 36 godzin
  • Zwiększa jednorodność gotowej zaprawy

Obszary zastosowań

  • Zaprawy murarskie klasy M 2 ÷ M 20

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123