Właściwości

  • Przedłuża urabialność zaprawy do 36 godzin
  • Zwiększa jednorodność gotowej zaprawy
  • Zastępuje wapno w zaprawie murarskiej

 

Obszary zastosowań

  • Zaprawy murarskie klasy M2 ÷ M20
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123