Właściwości

  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Wytwarza drobne pęcherzyki powietrza
  • Sprawia, że beton jest bardziej elastyczny, łatwiejszy do zagęszczenia i poprawia urabialność
  • Zwiększa jednorodność mieszanki betonowej, zapobiega segregacji jej składników oraz występowaniu wykwitów

Obszary zastosowań

  • Beton towarowy oraz wytwarzany na placu budowy
  • Elementy prefabrykowane
  • Beton o dużej odporności na działanie mrozu i soli odladzających

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123