Właściwości

  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Wytwarza mikropory powietrzne o optymalnej i stabilnej strukturze
  • Nadaje mieszance elastyczność, poprawia jej urabialność oraz uplastycznia
  • Zwiększa jednorodność mieszanek, zapobiega segregacji jej składników oraz występowaniu wykwitów

Obszary zastosowań

  • Beton towarowy oraz wytwarzany na placu budowy
  • Elementy prefabrykowane
  • Beton o dużej odporności na działanie mrozu i soli odladzających

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123