Właściwości

  • Wytwarza mikropory powietrzne
  • Nadaje mieszance elastyczność, poprawia jej urabialność oraz uplastycznia
  • Zwiększa jednorodność mieszanek, zapobiega segregacji jej składników oraz występowaniu wykwitów

Obszary zastosowań

  • Beton towarowy
  • Beton o wysokiej odporności na mróz i sole odladzające
  • Elementy prefabrykowane

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123