Właściwości

  • Opóźnia wiązanie cementu i wydłuża czas utrzymania konsystencji
  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Ekonomiczne dozowanie
  • Działa dyspergująco
  • Poprawia urabialność mieszanki betonowej

Obszary zastosowań

  • Beton towarowy i wytwarzany w miejscu budowy
  • Beton pompowany
  • Beton mostowy
  • Betony BWW – jako domieszka pomocnicza w kombinacji z MC PowerFlow evo i MC-TechniFlow

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123