Właściwości

  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Ekonomiczne dozowanie
  • Działa dyspergująco
  • Lekkie działanie opóźniające
  • Poprawia urabialność mieszanki betonowej

Obszary zastosowań

  • Beton towarowy i wytwarzany w miejscu budowy
  • Beton pompowany
  • Beton licowy
  • Wyroby betonowe
  • Betony o klasie konsystencji F3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123