Właściwości

  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Ekonomiczne dozowanie
  • Działa dyspergująco
  • Lekkie działanie opóźniające
  • Poprawia urabialność mieszanki betonowe

Obszary zastosowań

  • Gotowe mieszanki betonowe
  • Beton pompowany
  • Beton odsłonięty i zadaszony
  • Beton 3 kategorii (konsystencja)
  • Wyroby betonowe

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123