Właściwości

  • Intensywna dyspersja pasty cementowej
  • Zmniejsza wewnętrzne siły tarcia w betonie
  • Łątwiejsza aplikacja, rozkładanie i zagęszczanie betonu
  • Zmniejsza wczesne usztywnienie i utwardzenie
  • Długotrwały efekt uplastyczniający
  • Efekt opóźniający twardnienie
  • Dobra jednorodność betonu dzięki efektowi chemiczno-fizycznemu
  • Ekonomiczne dozowanie
  • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

  • Beton do wyrobów gotowych i innych prac

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123