Właściwości

  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Ekonomiczne dozowanie
  • Beton o jednorodnej strukturze dzięki chemiczno – fizycznemu działaniu
  • Intensywne dyspergowanie zaczynu cementowego
  • Redukcja wewnętrznej siły tarcia w betonie
  • Ułatwia wbudowanie, rozprowadzenie oraz zagęszczenie mieszanki
  • Długo utrzymujące się działanie upłynniające
  • Lekkie działanie opóźniające

Obszary zastosowań

  • Beton towarowy i wytwarzany w miejscu budowy
  • Betony posadzkowe

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123